Tisztelt Látogató!

Üdvözöljük a TÁMOP-2.6.1 honlapján!

A TÁMOP-2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós projekt 2010. december 31-én lezárult.

A támogatási szerződésben vállalt feladatokat teljes egészében elvégeztük.

A projekt közreműködői a munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosító civil szervezetek aktív bevonásával, tudásuk és tapasztalataik beépítésével dolgozták ki a szolgáltatásokat és alakították ki az akkreditációs rendszer bevezetéséhez szükséges szakmai feltételrendszert. A megfelelő szakmai színvonalat és a lehető legteljesebb átláthatóságot a projekt különböző fórumokon és munkacsoportokon keresztül biztosította.

A projektben részt vevő szakértők a Foglalkoztatási és Szociális Munkacsoportban dolgozták ki a 48 munkaerő-piaci szolgáltatás definícióját és sztenderdjét. A munkaerő-piaci szolgáltatásokat végző civil szervezetek bevonásával a közös munka regionális workshop-ok keretében (összesen 70 alkalommal, alkalmanként 2-2 napos rendezvényeken) zajlott, ezek során a civil szervezetek saját tapasztalataikat, észrevételeiket javasolták hozzáilleszteni a szakértők által kidolgozott szolgáltatásokhoz.

A kidolgozott szolgáltatásokat a civil szervezetek javaslataival kibővítve a Monitoring Munkacsoport szakértői készítették elő a Projekt Koordinációs Testület üléseire, amely testület az így elkészített szolgáltatás-definíciókat és -sztenderdeket egyenként vizsgálta meg, fogadta el, vagy javasolta a szolgáltatás átdolgozását.

A munkaerő-piaci szolgáltatások akkreditációs rendszerére (többek között az eljárásrendre, az akkreditáló szervezetre, a tanúsítvány díjára) vonatkozó javaslatot a Jogi és Akkreditációs Munkacsoport készítette el. Az anyagot a sztenderdek egyeztetéséhez hasonló módon a civil szervezetek regionális workshopokon véleményezték, majd a javaslataik felhasználásával került sor a véglegesítésre.

Az egész éves közvetlen egyeztetés és közös munka során a civil szervezetek aktív részesei voltak a bevezetendő rendszer megalkotásának, minden elemét részletesen megismerték, és felkészültek az abban való részvételre.

A projekt eredményeit kiadványokban tettük közzé, amely kiadványokat a résztvevő szervezetek, szakértők, a minisztérium, az irányító hatóság képviselői a zárókonferencián kapták kézhez. Egyedülálló kezdeményezésként - az esélyegyenlőség jegyében - a projekt a kidolgozott munkaerő-piaci szolgáltatás sztenderdeket hangoskönyv formájában is kiadta.

A menedzsment 2011. március 31-ig a támogatási szerződésben foglaltak szerint elvégezte a projektzárási feladatokat.

Honlapunkat a projekt fenntartási időszaka alatt, 2013. december 31-ig továbbra is működtetjük, a szakmai anyagok és a projekt megvalósításával, partnereinkkel kapcsolatos információk elérhetőségét biztosítjuk.A TÁMOP 2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt a munkaerő-piaci szolgáltatásokat végző nem állami szervezetek bevonásával, ezen szervezetek tevékeny közreműködésével valósítja meg a munkaerő-piaci szolgáltatások akkreditációs rendszerének kidolgozását.

A program elsődleges célja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján meghatározza a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és kidolgozza ezeknek a sztenderdjeit, hogy az ország bármely pontján ugyanazok a munkaerő-piaci szolgáltatások legyenek elérhetőek az ügyfelek számára.

Ez a munka egy átfogó, országos kutatással kezdődik, amely kutatásban az eddigi tapasztalatokat, eredményeket és esetleges hiányokat tárjuk fel (már kifejlesztett civil szolgáltatások, EQUAL, HEFOP, TÁMOP programok).

Ennek a kutatásnak az eredményeire alapozva a szakértői munkacsoportok megkezdik a munkájukat, és az általuk kidolgozott szakmai anyagokat a regionális work-shop-okon megvitatjuk minden régióból a munkához csatlakozott civil szervezetekkel.

A civil szervezetek javaslatait, észrevételeit, tapasztalatait beépítjük az adott munkaerő-piaci szolgáltatás leírásába, és a szolgáltatás végzéséhez szükséges sztenderdek meghatározásába.

A szolgáltatások egységes definiálása után közös munkával teszünk javaslatot az egyes szolgáltatások akkreditálási követelményeit.

A projektről részletes információk a BEMUTATKOZÁS menüpontban találhatóak.

Civil jelentkezési lap

Civilek bevonása

Civil szervezetek részvételi gyakorisága

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény 2

Sajtóközlemény 3

A honlap az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.